19 Αυγούστου 2008

Αμ πώς!

12 σχόλια:

 1. Τι εννοεί ο ποιητής;
  Τι είναι εκεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλέ ταχυδρομάκο,
  το σπίτι σου έβγαλες φωτογραφία και μαζεύεις ψηφοφόρους για τις επερχόμενες εκλογές; Θα μας τρελάνεις;
  Καλά λέει ο ηφαιστίωνας, τι είναι εκεί ωρέ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καφετέρια στον δρόμο της επιστροφής από Χαλκιδική..Και επιεδή υπάρχουν πολλά κορόϊδα, δεν είδα να σταματάνε και πολλοί. Τί να περιμένεις τώρα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. χαχα...την έχω δει κι εγώ αυτή την πινακίδα!!εσύ σταμάτησες και την έβγαλες και φωτογραφία??
  την καλησπέρα μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απο την πανεμορφη Χαλκιδικη μας επεστρεψες; Ποιος τη χαρη σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η εικονα ειναι απο μια εξαιρετικη μπυρα... Οσο για την πινακιδα..αψογος ο τυπος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.ΚΑΝΑΤΑΚΗ:
  ΕΧΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑ:

  Ν. 1414/84(ΦΕΚ 25/Α/2-2-1984) - αντικαταστάθηκε από το Ν. 3488/2006 - για την εφαρμογή της Ισότητας των δύο φύλων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 75/117 και 76/207 της ΕΟΚ, στον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπονται:

  Η εξασφάλιση κάθε μορφής διάκρισης άμεσης ή έμμεσης στις εργασιακές σχέσεις, που βασίζεται στο φύλο.

  Η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.

  Η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση με ίδιες προϋποθέσεις για άνδρες και γυναίκες.

  Ίδιος επαγγελματικός προσανατολισμός.

  Απαγόρευση καταγγελίας της σχέσης εργασίας για λόγους που αναφέρονται στο φύλο.  - Ν.1483/1984(ΦΕΚ 153/Α/8-10-1984), όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με Π.Δ. 193/1998(ΦΕΚ 84/Α/6-5-1988) καθώς και ο Ν. 2639/1998(ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει

  Χορήγηση γονικής άδειας σε κάθε γονέα.

  Χορήγηση άδειας για ασθένεια παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας.

  Χορήγηση άδειας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών.

  Απαγόρευση απόλυσης εγκύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο μετά τον τοκετό.  - N .2683/1999(ΦΕΚ 19/Α/9-2-1999) για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών ή Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,βελτιώνεται η νομοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για την εναρμόνιση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.  Άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς.

  - Με το άρθρο 1 του Νόμου 3258/2004 (ΦΕΚ Α'144/29-7-04) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» χορηγείται στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού  - Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων» σε εναρμόνιση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ και σε τροποποίηση του Π.Δ 176/1997.  - Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των ετών 2002-2004 βελτιώνουν τη νομοθεσία που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά την ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, τις γονικές άδειες, τις άδειες πατρότητας και άλλα ζητήματα των δύο φύλων.

  Ειδικότερα:

  Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2002-2003 καθιερώθηκαν τα εξής:

  Δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, κατά μία ώρα την ημέρα, για 30 μήνες (αντί των 24 μηνών), μετά την άδεια λοχείας. Εναλλακτικά το μειωμένο ωράριο μετά από συμφωνία με τον εργοδότη θα μπορεί να δίνεται για δύο ώρες τους πρώτους 12 μήνες και για μια ώρα για 6 επιπλέον μήνες (προηγουμένως ίσχυε μόνο για 12 μήνες και για δύο ώρες την ημέρα).
  Για πρώτη φορά άδεια δύο ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς μέχρι β' βαθμού.
  Επιπλέον κανονική άδεια 6 ημερών για γονείς που έχουν χηρέψει ή έχουν παιδί εκτός γάμου και έχουν την επιμέλεια του παιδιού (μονογονεϊκές οικογένειες). Η άδεια μονογονεϊκής οικογένειας χρονικά δεν θα συμπίπτει με την αρχή και το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας και αφορά παιδιά έως 12 χρονών. Για τρία (3) παιδιά και πάνω η άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) ημέρες.
  Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2004-2005 ισχύουν τα εξής:

  Το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Η άδεια αυτή έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

  Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ετών 2006 και 2007:

  Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, το άρθρο 7 «Στήριξη Οικογένειας και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης» της ΕΓΣΣΕ των ετών 2006 και 2007 προβλέπει τα εξής:

  Α) την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από το Διανεμητικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛOEΜ) του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.

  Η γονική άδεια ανατροφής (η οποία σήμερα χορηγείται στο γονέα χωρίς αποδοχές) είναι μέχρι τρεισήμισι (3,5) μήνες και δίνεται μέχρι το παιδί να γίνει τρεισήμισι (3,5) χρόνων.

  B) την προώθηση μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) δράσεων για την διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.

  Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.  - N. 3227/2004(ΦΕΚ 31/ Α/9-2-2004) για τα "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις" ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας επιδοτούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια, με το ισόποσο των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων.

  Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο τέκνα επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Η επιδότηση διαρκεί επί ένα έτος για κάθε τέκνο.

  Αγρότισσες, ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του νόμου 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/14-2-1997) όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου, από το δεύτερο τέκνο και μετά.  - Ν. 3250/2004(ΦΕΚ 124/Α/2004) με τον οποίο επεκτάθηκε η μερική απασχόληση στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται στην κοινωνική φροντίδα, την φύλαξη σχολικών κτιρίων, την οδική ασφάλεια των μαθητών, στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών αναγκών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών κλπ.

  Περιλαμβάνονται ως ειδική κατηγορία οι πολύτεκνοι και οι μητέρες ανηλίκων τέκνων σε ποσοστό 10%.

  Προβλέφθηκε επίσης ότι ποσοστό μέχρι 60% από τις διάφορες κατηγορίες των ανέργων, που επωφελούνται από την πρόσληψη, καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον.  - Ν.3488/2006 (ΦΕΚ 191/11-9-06) Προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις – Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους.

  Ο Ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας», ο οποίος ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 73/2002/ΕΚ, αντικαθιστώντας το Ν. 1414/1984, ορίζει για πρώτη φορά τη σεξουαλική παρενόχληση, την οποία και αντιμετωπίζει ως διάκριση λόγω φύλου στο χώρο εργασίας. Επίσης καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην ίδρυση, εξέλιξη και λύση της σχέσης εργασίας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ενώ η εργαζόμενη που έχει λάβει άδεια μητρότητας δικαιούται μετά το πέρας της άδειας αυτής να επιστρέψει στην εργασία της σε ισοδύναμη θέση με τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η προστασία αυτή ισχύει και για τους εργαζόμενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής άδειας ανατροφής παιδιού. Φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος για τον ιδιωτικό τομέα θα συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).  - Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/3-4-2008) («Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις») για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, με τον οποίο θεσπίζονται τα ακόλουθα:

  Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (άρθρο 142, παρ. 1) [βλ. Απόφαση Υπουργού αριθμ. 33891/606 (ΦΕΚ 833/Β’/9-5-08) ].
  Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών για το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό (άρθρο 141, παρ. 2).
  Εφόσον η μητέρα επιλέξει να εργάζεται αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της καταβάλλει για ένα χρόνο απασχόλησης το μισό των εισφορών της.
  Επέκταση του πλασματικού χρόνου για τις μητέρες (άρθρο 141, παρ. 1).
  Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου επεκτείνεται στις μητέρες που τα παιδιά τους αποκτώνται από την 1-1-2000 (αντί της 1-1-2003 που όριζε η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002). Ο πλασματικός χρόνος για το δεύτερο παιδί αυξάνεται από 1,5 σε 2 χρόνια.
  Συνταξιοδότηση μητέρων (άρθρο 144).
  Η μητέρα με ανήλικα παιδιά και τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 55ο
  έτος της ηλικίας της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.ΚΑΝΑΤΑΚΗ:
  ΕΧΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑ:

  Ν. 1414/84(ΦΕΚ 25/Α/2-2-1984) - αντικαταστάθηκε από το Ν. 3488/2006 - για την εφαρμογή της Ισότητας των δύο φύλων στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 75/117 και 76/207 της ΕΟΚ, στον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπονται:

  Η εξασφάλιση κάθε μορφής διάκρισης άμεσης ή έμμεσης στις εργασιακές σχέσεις, που βασίζεται στο φύλο.

  Η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία.

  Η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση με ίδιες προϋποθέσεις για άνδρες και γυναίκες.

  Ίδιος επαγγελματικός προσανατολισμός.

  Απαγόρευση καταγγελίας της σχέσης εργασίας για λόγους που αναφέρονται στο φύλο.  - Ν.1483/1984(ΦΕΚ 153/Α/8-10-1984), όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με Π.Δ. 193/1998(ΦΕΚ 84/Α/6-5-1988) καθώς και ο Ν. 2639/1998(ΦΕΚ 205/Α/2-9-1998) για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων, προβλέπει

  Χορήγηση γονικής άδειας σε κάθε γονέα.

  Χορήγηση άδειας για ασθένεια παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας.

  Χορήγηση άδειας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών.

  Απαγόρευση απόλυσης εγκύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο μετά τον τοκετό.  - N .2683/1999(ΦΕΚ 19/Α/9-2-1999) για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών ή Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,βελτιώνεται η νομοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα για την εναρμόνιση των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.  Άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς.

  - Με το άρθρο 1 του Νόμου 3258/2004 (ΦΕΚ Α'144/29-7-04) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» χορηγείται στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού  - Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003) με τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων» σε εναρμόνιση με την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ και σε τροποποίηση του Π.Δ 176/1997.  - Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των ετών 2002-2004 βελτιώνουν τη νομοθεσία που ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά την ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, τις γονικές άδειες, τις άδειες πατρότητας και άλλα ζητήματα των δύο φύλων.

  Ειδικότερα:

  Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2002-2003 καθιερώθηκαν τα εξής:

  Δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, κατά μία ώρα την ημέρα, για 30 μήνες (αντί των 24 μηνών), μετά την άδεια λοχείας. Εναλλακτικά το μειωμένο ωράριο μετά από συμφωνία με τον εργοδότη θα μπορεί να δίνεται για δύο ώρες τους πρώτους 12 μήνες και για μια ώρα για 6 επιπλέον μήνες (προηγουμένως ίσχυε μόνο για 12 μήνες και για δύο ώρες την ημέρα).
  Για πρώτη φορά άδεια δύο ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς μέχρι β' βαθμού.
  Επιπλέον κανονική άδεια 6 ημερών για γονείς που έχουν χηρέψει ή έχουν παιδί εκτός γάμου και έχουν την επιμέλεια του παιδιού (μονογονεϊκές οικογένειες). Η άδεια μονογονεϊκής οικογένειας χρονικά δεν θα συμπίπτει με την αρχή και το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας και αφορά παιδιά έως 12 χρονών. Για τρία (3) παιδιά και πάνω η άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) ημέρες.
  Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 2004-2005 ισχύουν τα εξής:

  Το μειωμένο ωράριο ("άδεια") θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Η άδεια αυτή έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

  Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ετών 2006 και 2007:

  Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, το άρθρο 7 «Στήριξη Οικογένειας και ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης» της ΕΓΣΣΕ των ετών 2006 και 2007 προβλέπει τα εξής:

  Α) την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από το Διανεμητικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛOEΜ) του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν.1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.

  Η γονική άδεια ανατροφής (η οποία σήμερα χορηγείται στο γονέα χωρίς αποδοχές) είναι μέχρι τρεισήμισι (3,5) μήνες και δίνεται μέχρι το παιδί να γίνει τρεισήμισι (3,5) χρόνων.

  B) την προώθηση μέσω του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) δράσεων για την διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.

  Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.  - N. 3227/2004(ΦΕΚ 31/ Α/9-2-2004) για τα "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις" ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή εργαζόμενες για αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας επιδοτούνται, για όσο χρόνο διαρκεί η άδεια, με το ισόποσο των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιβαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων.

  Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο τέκνα επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. Η επιδότηση διαρκεί επί ένα έτος για κάθε τέκνο.

  Αγρότισσες, ασφαλισμένες στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του νόμου 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/14-2-1997) όπως ισχύει, απαλλάσσονται για κάθε τέκνο που αποκτούν πλέον του ενός από την υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας επί ένα έτος από τη γέννηση κάθε τέκνου, από το δεύτερο τέκνο και μετά.  - Ν. 3250/2004(ΦΕΚ 124/Α/2004) με τον οποίο επεκτάθηκε η μερική απασχόληση στο δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται στην κοινωνική φροντίδα, την φύλαξη σχολικών κτιρίων, την οδική ασφάλεια των μαθητών, στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών αναγκών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών κλπ.

  Περιλαμβάνονται ως ειδική κατηγορία οι πολύτεκνοι και οι μητέρες ανηλίκων τέκνων σε ποσοστό 10%.

  Προβλέφθηκε επίσης ότι ποσοστό μέχρι 60% από τις διάφορες κατηγορίες των ανέργων, που επωφελούνται από την πρόσληψη, καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον.  - Ν.3488/2006 (ΦΕΚ 191/11-9-06) Προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις – Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους.

  Ο Ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας», ο οποίος ενσωματώνει την κοινοτική οδηγία 73/2002/ΕΚ, αντικαθιστώντας το Ν. 1414/1984, ορίζει για πρώτη φορά τη σεξουαλική παρενόχληση, την οποία και αντιμετωπίζει ως διάκριση λόγω φύλου στο χώρο εργασίας. Επίσης καταργείται κάθε διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην ίδρυση, εξέλιξη και λύση της σχέσης εργασίας. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ενώ η εργαζόμενη που έχει λάβει άδεια μητρότητας δικαιούται μετά το πέρας της άδειας αυτής να επιστρέψει στην εργασία της σε ισοδύναμη θέση με τους ίδιους επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η προστασία αυτή ισχύει και για τους εργαζόμενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής άδειας ανατροφής παιδιού. Φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος για τον ιδιωτικό τομέα θα συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).  - Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α’/3-4-2008) («Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις») για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, με τον οποίο θεσπίζονται τα ακόλουθα:

  Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (άρθρο 142, παρ. 1) [βλ. Απόφαση Υπουργού αριθμ. 33891/606 (ΦΕΚ 833/Β’/9-5-08) ].
  Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών για το πρώτο δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό (άρθρο 141, παρ. 2).
  Εφόσον η μητέρα επιλέξει να εργάζεται αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της καταβάλλει για ένα χρόνο απασχόλησης το μισό των εισφορών της.
  Επέκταση του πλασματικού χρόνου για τις μητέρες (άρθρο 141, παρ. 1).
  Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου επεκτείνεται στις μητέρες που τα παιδιά τους αποκτώνται από την 1-1-2000 (αντί της 1-1-2003 που όριζε η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3029/2002). Ο πλασματικός χρόνος για το δεύτερο παιδί αυξάνεται από 1,5 σε 2 χρόνια.
  Συνταξιοδότηση μητέρων (άρθρο 144).
  Η μητέρα με ανήλικα παιδιά και τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 55ο
  έτος της ηλικίας της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Χαχα !

  Βρε συ στειλε μου το e-mail σου στο tzonakos@ymail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Την έχω δει αυτή τη φωτογραφία! Είναι απλώς κορυφαία!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολίασαν και τους ευχαριστώ: